ИФЛА (Международна Федерация на Ландшафтните Архитекти )

Мисия/задачи
IFLA ще насърчава професията ландшафтна архитектура в рамките на сътрудничество § партньорство на съюзнически изградена професионална среда, изисквайки най-високи стандарти на образование, обучение, изследователска дейност и професионална дейност и осигуряване на лидерство и настойничество във всички области.

Визия
IFLA ще бъде водещият международен орган за насърчаване на създаването на глобално устойчива и балансирана среда за живеене от ландшафтно-архитектурна гледна точка.

IFLA има следните цели:
1.1. Да установява (затвърждава), развива и популяризира професията, дисциплината и обучението по ландшафтната архитектура, съчетавайки с разнообразната гама от изкуства и науки, на международно ниво.
1.2. Да установя, развива и насърчава най-високи стандарти на образование и професионална дейност, повлиявайки се от най-широка гама от ландшафтно-архитектура дейности (включително, но не ограничено до планиране, дизайн, екология, биоразнообразие, управление, поддръжка, култура, опазване и социална икономика) .
1.3. Да развива и насърчава международния обмен на знания, научни изследвания, придобиване на умения и опит по всички въпроси, свързани с ландшафтната архитектура във всички култури и общности.
За да бъдат постигнати тези цели, ръководният орган на IFLA трябва:
1.4. Да насърчава и подкрепа създаването и развитието на нови и съществуващи национални и мулти-национални професионални асоциации на ландшафтни архитекти.
1.5. Да насърчава и подкрепя създаването на Региони, регионални групи и свързаните с тях съвети или събрания, както и специални групи по интереси.
1.6. Да поддържа (домакинства) конгреси, конференции и други значителни срещи.
1.7. Да позволява формирането на подходящи комитети и работни групи за целите на определени задачи и в съответствие с предварително определени стратегии и планове.
1.8. Да насърчава и подпомага създаването, изграждането и развитието на образователни възможности по ландшафтна архитектура, стандарти и научни изследвания в световен мащаб.
1.9. Да насърчава и подкрепа всички нива на управление, за да се установи и да се подобри законодателството, свързано с професията ландшафтна архитектура.
1.10. Да работи съвместно и да си сътрудничи със съответните международни организации и професионални групи за развитието на професията.
1.11. Да насърчава и подкрепя издаването (публикуването) и разпространението на изследователска информация, отнасяща се до развитието и прогреса на професията.
1.12. Да направете необходимите постъпки пред правителствени, неправителствени, национални и международни агенции, в подкрепа и от името на съществуващите и потенциални национални асоциации.
1.13. Да насърчава и подкрепя всяко друго действие, което ще бъде от полза на професията ландшафтна архитектура по подходящ начин в целия свят.

Източник: http://iflaonline.meepott.ee/about/mission-and-vision/

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...