Контакти

СЪЮЗ НА ЛАНДШАФТНИТЕ АРХИТЕКТИ:

ОФИС "Съюз на ландшафтните архитекти "/СЛА/,София, ул.Кракра №11,Съюз на архитектите в България

Email: office@ula-bg.com / ulab@abv.bg

Председател на Управителния съвет
доц. д-р ланд. арх. Веляна Константинова Найденова - гр. София (+359) 888 736 625 veliana4@abv.bg

Зам. Председател на Управителния съвет
ланд. арх. Димитър Василев Николов - гр. Стара Загора (+359) 888 920 208 bobby_green@abv.bg

Членове на управителния съвет:

проф. д-р ланд. арх. Анелия Живкова Пенчева - гр. София (+359) 888 219 943 ajp84@abv.bg

ланд. арх. Амада Богомилова Колчева - гр. Асеновград (+359) 899 14 36 76 amada3005@gmail.com

ланд. арх. Веселина Калайкова - София (+359) 887 104 272 verde@abv.bg

ланд. арх. Веселин Белчев Василев - гр. Шумен (+359) 899 271 086 landarchveso@abv.bg

ланд. арх. Виктория Георгиева Ружева - гр. Бургас (+359) 887 634 778 vrujeva2@abv.bg

ланд. арх. Владимир Маринов - гр. Пловдив (+359) 888 608 027 marinov.vladimir@gmail.com

д-р. ланд. арх. Десеслава Иванова Данчева - гр. София (+359) 888 815 295 d_borisowa@abv.bg

ланд. арх. Добромира Гачева Лулчева - гр. София (+359) 896 724 814 dobromira.lulcheva@gmail.com

ланд. арх. Мария Колева Станкова - гр. Русе (+359) 896 463 766 m_anguelova@abv.bg

ланд. арх. Лилия Красимирова Язова - гр. София (+359) 886 166 501 liliya.yazova@gmail.com

ланд. арх. Корнелия Константинова Матрова - гр. София (+359) 888 963 860 neli_m@yahoo.com

ИФЛА
док. д-р Катинка Михова - гр. София (+359) 899 787 646 katinka.m_ulab@abv.bg

Касиер

ланд. арх. Симеон Георгиев - гр. София (+359) 898 483 325 simeon_g@abv.bg

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...