Контакти

СЪЮЗ НА ЛАНДШАФТНИТЕ АРХИТЕКТИ:

ОФИС "Съюз на ландшафтните архитекти "/СЛА/,София, ул.Кракра №11,Съюз на архитектите в България

Email: ulab@abv.bg

Председател на Управителния съвет
ланд. арх. Веляна Константинова Найденова А гр. София M (+359) 888 736 625 Е veliana4@abv.bg

Зам. Председател на Управителния съвет
ланд. арх. Димитър Василев Николов А гр. Стара Загора M (+359) 888 920 208 E bobby_green@abv.bg

Членове на управителния съвет:

ланд. арх. Анелия Сивкова Пенчева А гр. София M (+359) 888 219 943 Е ajp84@abv.bg

ланд. арх. Амада Богомилова Колчева А гр. Асеновград M (+359) 899 14 36 76 E amada@gmail.com

ланд. арх. Веселина Калайкова А София М (+359) 887 104 272 Е sla_klubsofia@abv.bg

ланд. арх. Веселин Белчев Василев А гр. Шумен М (+359) 899 271 086 Е landarchveso@abv.bg

ланд. арх. Виктория Георгиева Ружева А гр. Бургас M (+359) 887 634 778 Е vrujeva2@abv.bg

ланд. арх. Владимир Маринов А Пловдив M (+359) 888 608 027 E marinov.vladimir@gmail.com

ланд. арх. Десеслава Иванова Данчева А гр. София M (+359) 888 815 295 Е d_borisowa@abv.bg

ланд. арх. Добромира Гачева Лулчева А гр. София M (+359) 896 724 814 Е ...........................

ланд. арх. Мария Колева Станкова, А гр. Русе M ................................ Е ...........................

ланд. арх. Лилия Красимирова Язова А гр. София M (+359) 886 166 501 Е liliya.yazova@gmail.com

ланд. арх. Корнелия Константинова Матрова А София М (+359) 888 963 860 Е neli_m@yahoo.com

ИФЛА
доц. ланд. арх. Катинка Михова А гр. София M (+359) 899 787 646 E katinka.mihova@abv.bg

Председател на Контролния съвет

.......................................
Членове на Контролния съвет

ланд. арх. Биляна Димитрова, А гр.Стара Загора M ................................ Е ...........................

ланд. арх. Добрина Андреева А гр. София М (+359) 887 699 651 Е dobrinaa@gmail.com

ланд. арх. Симеон Георгиев А гр. София М (+359) 898 483 325 Е simeon_g@abv.bg

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон(+359) 2 91907/468

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...