ЛТУ организира студентски конкурс за идеен проект на зелени пространства

Лесотехническият университет в партньорство със Столична община, КАБ и СЛА организират конкурс за изготвяне на идеен проект на сквер (публична зелена площ).

Той се проведжа в рамките на т. нар. Проектна седмица на специалност "Ландшафтна архитектура", която се осъществява по проект "Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет", финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".

В конкурса могат да участват само студенти от Лесотехническия университет. За целта те трябва да формират екипи от 3 до 5 човека. Екипите имат възможност да кандидатстват за един или повече обекти в състезанието.

Обект на проектиране
Столична община предлага четири обекта за изготвянето на идейните проекти:

Обект 1 - "Градинка Площад Ручей"
Обхват – ул. "Урвич", ул. "Булаир", ул. "Връх Тумба" и бул. "България"
Обектът е с площ 17558,24 кв. м.
Местонахождение – район "Красно село", кв. "Хиподрума"

Обект 2 - "Градинка Витиня"
Обхват – градината се намира между ул. "Витиня", ул. "Константин Фотинов"
Обектът е с площ около 15 дка.
Местонахождение - кв. "Васил Левски", район "Подуяне"

Обект 3 - "Градинка при Община Искър"
Обхват: Градина при Община "Искър" с граници ул. "5017", ул. "Иван Арабаджиев" и бул. "Кръстьо Пастухов".
Обектът е с площ от 23862 кв. м..
Местонахождение – кв. 71, ж. к. "Дружба", район "Искър"

Обект 4 - Парк "Слатинска река"
Обхват: паркът се намира между ул. "Слатинска река", ул. "Гео Милев" и ул. "Генерал Георги Тановски"
Обектът е с площ около 20 дка.
Местонахождение - ж.к. "Христо Смирненски", район "Слатина"

Изисквания при разработването на проектните решения
• Проектът трябва да предложи отговор на проблемите на съвременната градска среда за отдих.
• Да се направи обследване състоянието на съществуващата дълготрайна декоративна дървесна растителност, като проектното решение бъде съобразено с нея.
• Да се предложи решение за обособяване на отделните зони за отдих.
• Проектното решение да бъде съобразено с околната инфраструктура и натовареността на територията от посетители.
• Проектното решение да отговаря на функционалното зониране на територията и основните пътникопотоци.
• Да се приложи паркова мебел (пейки, беседки, перголи, павилиони, кошчета за отпадъци), като се приложат детайли и снимков материал.
• Да се предвидят мероприятия за залесяване и затревяване на новопроектираните зони за отдих и пешеходни алеи, като се използват подходящи за територията видове.

В помощ на екипите се предоставя възможност да разработят проектите си с ментор-ландшафтен архитект, притежаващ пълна проектантска правоспособност.

Жури
Предложените проектни решения ще бъдат оценявани от 7-членно жури.
Председател: Йоана Христова - зам.-кмет по екология на Столична община
ланд.арх. Димитър Данчев – директор "Зелена система"
ланд. Арх. Веси Калайкова – КАБ
гл. ас. д-р Десислава Данчева - СЛА
доц. д-р ланд. арх. Емил Галев – зам.-зекан на ФЕЛА-ЛТУ
доц. д-р ланд. арх. Елена Драгозова – ЛТУ
гл.ас. д-р Диана Каратотева – ЛТУ

Срокове
Извършване на предпроектни проучвания: 16 февруари – 1 март
Проектиране с подкрепата на ментор (в ЛТУ): 6-9 март от 8-19 часа в Библиотека ЛТУ в трите зали.
Представяне на проектите и журиране: 9 март

Награди
Победителите ще получат плакет от Столична община
Всички участници ще получат грамоти за участие в конкурса
Осигурени са награди от КАБ

Фотограф: ЛТУ

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...