ОБЩО СЪБРАНИЕ СЛА - 19.11.2022г

Дневен ред:

Презентация на фирма ARDEX ( Лектор Явор Стоянов) - 10.00ч

1.Откриване на събранието

2. Избор на работни органи на събранието:

· - Водещ на събранието

· - Протоколист

3.Отчет за дейността на СЛА 2021-2022г. (доц. д-р ланд. арх. В. Найденова)

- СЛА и другите организации

- участие на СЛА в комисии по промени в нормативни документи

- СЛА като НПО

- МОСВ /Национален съвет по биологично разнообразие НСБР – ланд.арх.В. Василев

- Други възможности - МРРБ за Оперативната програма Развитие на регионите 2021-2027

4. Отчет за дейността на България в ИФЛА (доц. д-р ланд. арх. К. Михова)

5. Финансов отчет 2022г. ( ланд. арх.С. Георгиев )

6.Отчет на Контролен съвет.

7 7. Приемане на отчета и освобождаване от отговорност на УС

Кафе пауза (Презентация на фирма за външни осветителни тела)

8. Предложения за решения ( увеличаване на чл. внос ).

9. Връчване на поздравителни адреси по повод кръгли годишнини.

10. Разни

СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ПОЧИВНА БАЗА "МАРИЦА-ИЗТОК"

Очакваме Ви
Екип на СЛА

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...