Изложби

Изложбите на проекти, фотографии и картини, свързани с природната среда, ландшафтите в България и планирането на градската среда са сред едни от най-успешните начини за популяризирането на ландшафтната архитектура и ползите от нея за цялото общество.

Изложба "Алея на Европа"

На на 10.03.2014 г. на тържествена церемония в сградата на представителството на Европейската комисия в България, бяха официално обявени наградените проекти. Всички участници в конкурса получиха почетни грамоти за участие. Премираните проекти бяха представени от авторите си, като те заедно с останалите ще вземат участие в откритата същия ден изложба в сградата на ЕК.

Изложба живопис (2013)

Студентите от специалност "Ландшафтна архитектура" в ЛТУ откриха традиционният Пролетен бал за 2013 г. с изложба "Живопис". На събитието присъстваха Студенти и преподаватели от ЛТУ, както и представители на съвета на АК "Ж", членове на УС на РК"София-град", членове на УС на КАБ и членове на Софийския клуб на "СЛА". Проявите ще продължат цяла седмица, като има подгатвени множество лекции, уъркшопи и изненади.

Изложба по случай 60 годишнината на специалността (2011)

Изложбата по случай 60 години образование по специалност "Ландшафтна архитектура" у нас е организирана от Съюзът на ландшафтните архитекти и Архитектурна колегия "Ж", към РК "София-град". Тя се проведе под надслов "Живопиис, графика и дизайн"

Страници

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...