Професионално обучение

СЛА непрекъснато организира самостоятелно или съвместно с други организации семинари, лекции и обучения на професионални теми, като по този начин подпомага развитието на своите членове.

ВЪЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБУЧЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ В СФЕРАТА НА ЕООС И ЛА В ЛТУ

На 23 октомври 2014 г. в ЛТУ се проведе КРЪГЛА МАСА на тема: „ВЪЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБУЧЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ В СФЕРАТА НА ЕООС И ЛА В ЛТУ”
по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. В събитието участваха преподаватели и студенти от специалностите ЕООС (Екология и опазване на околната среда) и ЛА (Ландшафтна архитектура), представители на бизнеса, на ИАОС (Изпълнителна агенция по околна среда), на Дирекция Зелена система, на СЛА, партньори в проекта, журналисти от сп. Гора и др.

Семинар по проект за „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕБИТЕ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТ ЕКОЛОГИЯ И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА” по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

На 25 – 27 септември 2014 г. в ДКИ “Културен център “Двореца”, гр. Балчик се проведе семинар, свързан с актуализацията на учебните планове в съответствие с пазара на труда, на който бяха поканени преподаватели, студенти и представители на Съюза на ландшафтните архитекти.
Проектът е финансиран от структурния фонд на Министерство на образованието и Европейския социален фонд на Европейския съюз. Продължителността му е 18 месеца и трябва да приключи през 2015г.

Семинар "СТАНДАРТ В ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА НА ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ"

Уважаеми Колеги,
Ден преди официалното отпразнуване на 10 години СЛА, 13.06,2014год. от 10ч. в зала1 на САБ се проведе организираният от АК''Ж'' , СЛА И АПДРБ семинар (обучение) на тема:

СТАНДАРТ В ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА НА ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ

Страници

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...