Събрания

Съюзът на ландшафтните архитекти редовно провежда събрания за решаване на важни за професията въпроси. Поне веднъж годишно се свиква Общо събрание, няколко пъти в годината се съвещават Управителния съвет, Контролния съвет и комисиите. Регионалните клубове провеждат регулярни събрания по места.

СВЕТОВЕН МЕСЕЦ НА ЛАНДШАФТНАТА АРХИТЕКТУРА 2021

Общо отчетно събрание 15-16 декември 2018г.

Уважаеми колеги,

В изпълнение на действащия устав на СЛА, е определена дата за проведеждане на годишно отчетно събрание на СЛА на 15 и 16 декември 2018 г.
Място на провеждане- Бизнес хотел СПА“Беркут“, с.Брестник, Пловдивско. Начален час на събранието- 11.00 ч. на 15. 12. 2018 г.

Председател на УС на СЛА
Доц.д-р ланд.арх.Веляна Найденова

Разширен Управителен Съвет

На 29.11.2014г., от 10ч. в заседателната зала на САБ, ул.Кракра 11, гр.София, ще се проведе Разширен Управителен съвет на СЛА. Всички членове на СЛА, могат да присъстват.

Страници

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...