Международен Професионален Стандарт, изследователски проект на IFLA

Уважаеми ландшафтни архитекти,

Работната група на Международната федерация на ландшафтните архитекти "Международен Професионален Стандарт" (Global Professional Standard) в партньорство със Съвета на Борд за Регистрация по ландшафтна архитектура (Council of Landscape Architecture Registration Boards, CLARB) провежда съвместен онлайн изследователски проект, наречен "Таск Анализ" (Task Analysis), за да се разбере по-добре настоящия обхват на професионалната дейност по цял свят. Резултатите ще бъдат споделени с всички участници и данните ще бъдат анализирани за въздействието от текущата и бъдещата дейност. Това е първата и основна част от проекта Международен Професионален Стандарт, който ще бъде разработен в бъдеще.

Ние почтително молим за вашата подкрепа за насърчаване на участието. Молим, също така, да обмислите възможността за използване на имейл, уеб, социални медии и други средства за комуникация, за да се насърчи изследването сред вашите колеги и приятели.

В проучването ще се допитаме за демографията, видове предприети проекти и практически ориентирани задачи, също има възможност за добавяне на липсващи (например, ако типа работа, която извършвате не е включена). Проучването трябва да отнеме по-малко от 20 минути, като можете да спрете и да се върнете към него по-късно, като използвате същия линк и устройство за достъп до проучването (само не забравяйте да натиснете "Next", за да запазите отговорите).

https://www.surveymonkey.com/r/IFLA

Индивидуалните отговори ще се пазят в тайна и резултатите ще бъдат съобщени само в съвкупност. Данните няма да бъдат използвани за търговски цели.

Благодарим Ви, че отделихте време да помогнете на всички нас да разберем по-добре сегашното състояние на нашата дейност.

Поздрави,
Иля Мочалов,
Председател на работна група "Международен Професионален Стандарт", IFLA

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...