ОБЩО СЪБРАНИЕ - IFLA Europe, 2016

Уважаеми колеги,

Тази година Общото Събрание на IFLA Europe се проведе от 14 до 16 октомври в Брюксел.
Резюме от събранието, както и по-важните доклади и документи са прикачени към това съобщение.

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...