IFLA Europe Secretariat приканва членовете на националните асоциации

IFLA Europe Secretariat приканва членовете на националните асоциации - членове на IFLA Europe, да вземат участие в оценката на Стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата. Ландшафтните архитекти имат професия, която може да разреши много проблеми в тази област.

https://ec.europa.eu/clima/consultations/evaluation-eus-strategy-adaptat... (на английски език)
https://ec.europa.eu/clima/consultations/evaluation-eus-strategy-adaptat... (на български език)
Срок 01 март 2018 г.
----------------------------------------------------
Разработката на Световната здравна организация относно градските зелени площи „WHO action brief on urban green spaces“ беше включена в “European Conference on Biodiversity and Health in the face of Climate Change”
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/pages/ne...
-----------------------------------------
Информация: доц. д-р. ланд. арх. Катинка Михова

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...