Организационно Общо събрание (30.11.2013 г.)

На проведеното Общо събрание на 30.11.2013 г. в ЛТУ зам. председателя на Съюза ланд. арх. Веселин Василев запозна присъстващите членове с взетите решения на УС на СЛА. След запознаване с направени предложения от УС на СЛА се измени и допълни състава на комисиите. Избрани бяха членовете на следните комисии в състав:
1. Комисия по Нормативни документи и професионална дейност.

2. Комисия по финанси и бюджет и икономически въпроси.

3. Комисия по етика и защита на интереси (авторско право).

4. Комисия по връзки с обществеността, печатен орган и международни връзки.

5. Комисия по образователната дейност, изложби и конкурси.

Прие се членския внос за активните членове на СЛА за 2014 г. да е в размер на 60 лв. взе се решение за издаване на членски карти на всички платили членския си внос членове.

Под формата на презентация бе представено предложение за създаване на нова структура в СЛА от членова юридически и физически лица на ландшафтни архитекти – строители, изпълнители, поддържане, консултанти в сферата на ландшафтната архитектура.
1. Създаване на регистър на новата структура
2. Включване на структурата в Камарата на строителите
3. Рзработване на изменението на Устава за новата структура
По темата докладваха ланд. арх. И. Мустаков, РК- Ж КАБ София, Дружество СЛА-София .

Приети бяха на План за работа на СЛА за 2014г. и План с мероприятия по честване 10 години СЛА. Беше прието предложението за разработване на нов сайт на СЛА.
Взето беше решение за създаване на Пълен регистър на членовете на СЛА по Дружества (Клубове).

Category: 

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...