Управителен съвет - 22.03.2014 г.

На 22.03.2014г. ще се проведе заседание на УС на СЛА при следния дневен ред:

1. Откриване на събранието от председателя на СЛА;
- проверка на кворума ( 13 души УС, необходимо присъствие 50%+1);
- избор на протоколчик
- гласуване на дневен ред
-
2. Отчет за работата по легитимността на СЛА
Проф. Йордан Кулелиев

3. Отчет за членовете на СЛА по колегии
- членски внос
- банкова сметка
- ИФЛА
Веселина Калайкова

4. Презентация на новия сайт на СЛА
Теодора Любомирова

5. Конкурс за графична идентичност на СЛА, резултати.
Веселина Калайкова
- лого
- печатни материали

6. Честване на 10 години СЛА
- изложба
- организиране на пролетен бал – официално събитие с международно участие
- други събития

Проф. Й. Кулелиев, В.Калайкова, В.Василев

7. Етичните отношения на колегите в съюза.

8. Разни

9. Закриване на заседанието

Category: 

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...