Наръчник по предприемачество

Наръчник по предприемачество: как да стартираме бизнес?
Поставен още в заглавието, този въпрос намира своите отговори в поредицата материали, които очертават логичната последователност на действията при създаването и управлението на фирми за ландшафтна архитектура. Голям колектив от университетски учени-преподаватели адресират професионалните си знания, умения и научни постижения пред една различна аудитория - тази на предприемачите.

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...