ЕВРОПЕЙСКА НАГРАДА ЗА ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ

Съюзът на ландшафтните архитекти съвместно с асоциацията на производители на декоративна растителност в България ви каним да вземете участие в Европейските награди за зелени градове "European Green Cities Award ".

Организатор на конкурса е ENA ( Eвропейска асоциация на разсадниците), подизпълнител на кампанията през 2021г. води VLAM , Белгия.

Тази година участие ще вземат 13 Държави (Белгия, България, Дания, Франция, Германия, Нидерландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Полша, Португалия, Швеция) , като всяка държава трябва да кандидатства с по 1 проект, като проектите трябва да бъдат напълно реализирани преди не повече от 5 години.

Участие и подаване на пректите може да заявите до 15 юли 2021 г.
Проектантите е необходимо да предложат идеи под формата на проекти, които дават оптимална добавена стойност при възможно най-ниска инвестиция под формата на усвояване на пространства и разходи по проекта.
Наградата насърчава успешни , вдъхновяващи и иновативни проекти , които използват в максимална степен зелената инфраструктура в жизнената среда.

Примерни проекти, които могат да участват.

- Интериорно озеленяване на училище
- Нова жилищна зона с прилежащо обществено озеленяване
- Болница, с лечение чрез „зелени стаи“
- Нов градски парк със съоръжения за спорт и игра
- Зелена, реновирана индустриална зона

Критериите по които ще оценява журито са следните:

 Зеленина - специалните и уникални приложения могат да допринесат за по-висока оценка, качеството и разнообразието се взимат под внимание. ( този критерии е с двойна тежест).
 Изборът и качеството на използваните материали - правилния избор на материали за проекта.
 Цялостен дизайн (ландшафтен/строителен) – смислено обвързване на проекта с околната среда.
 Приноса за благосъстоянието на хората – по какъв начин проекта допринася за различните хора и социалното им сближаване.
 Влиянието върху климата - оценката за въздействието се
оценява на базата на събиране на дъждовна вода и регулирането на температурата.
 Влиянието върху околната среда – използвани материали се оценяват за въздействието им върху околната среда и свойството им да ограничат шумово или прахово замърсяване.
 Влиянието върху икономиката - Прави се оценка на връзката между инвестицията (строителство и поддръжка) и приходите. Това може да включва ефекта на стойността на имота в околността и положителното въздействие върху местната икономика (за магазини, ресторанти ...).
 Иновативност

Повече информация може да намерите на сайта на "Зелените градове" https://thegreencities.eu/ и https://drive.google.com/drive/folders/1yXYlHAZw29olYI2VFS5vFuxekeAeanRR....
За въпроси, моля пишете на office@ula-bg.com .

Category: 

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...