Семинар по проект за „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕБИТЕ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТ ЕКОЛОГИЯ И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА” по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

На 25 – 27 септември 2014 г. в ДКИ “Културен център “Двореца”, гр. Балчик се проведе семинар, свързан с актуализацията на учебните планове в съответствие с пазара на труда, на който бяха поканени преподаватели, студенти и представители на Съюза на ландшафтните архитекти.
Проектът е финансиран от структурния фонд на Министерство на образованието и Европейския социален фонд на Европейския съюз. Продължителността му е 18 месеца и трябва да приключи през 2015г.
На семинара бяха изнесени два доклада. Първият, на доц.д-р ланд.арх.Емил Галев, беше на тема: „Анализ на изискванията на пазара на труда на микрониво към специалността “Ландшафтна архитектура”.
В доклада въз основа на анкети сред студенти, реализирани ландшафтни архитекти и работодатели, бяха изложени предимствата и недостатъците в обучението на студентите и реализацията им след завършването.
Според анкетите:
• Студентите искат премахването на някои от общообразователните предмети за сметка на специализираните и засилено обучение на компютърни програми.
• По- голям процент от реализираните ландшафтни архитекти смятат, че се получили добри фундаментални знания, умения за самоподготовка, реакции в рискови ситуации и работа в екип.
• За недостатъчни ландшафтните архитекти смятат чуждоезиковото обучение и лидерските умения.
• Работодателите отчитат като добри знанията и способностите на завършилите специалисти и като недостатък - недобро познаване на нормативните уредби.

Вторият доклад, изнесен от проф. д-р ланд. арх. Иван Илиев беше на тема: „Анализ на световните и европейски “добри практики” при обучението по специалността“Ландшафтна архитектура”.
В него беше направен анализ на специалността в световен мащаб и у нас.
Сред интересните факти беше този, че акредитацията на специалността Ландшафтна архитектура в България е една от най- високите - 9,66 (АС на НАО №975/26.07.2013г), в сравнение с другите университети. С което можем да се гордеем. Освен това не е новина, че студенти от тази специалност печелят първите места на национални и международни конкурси.
Друг статистически факт е големият брой учебни практики, в сравнение с други специалности и световни университети.

По проекта за „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕБИТЕ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТ ЕКОЛОГИЯ И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА” са:
• подписани споразумения с работодатели за наемане и развитие на завършващите студенти;
• актуализирани над 80 учебни програми
• проведени са пленери съвместно със студенти от УАСГ , специалност ”Архитектура”.
Предстои да се закупят интерактивни дъски и мултимедии и да се проведе обучителен семинар за преподавателите.
Предвиждат се срещи за договаряне с работодателите и държавните институции за въвеждане на студентите в реална работна среда.

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...