НАГРАЖДАВАНЕ НА КУРСОВИ ПРОЕКТИ ЗА СЪВРЕМЕНЕН УЧИЛИЩЕН ДВОР

На 28. 06.2021г. Съюзът на ландшафтните архитекти , в лицето на председателя доц.д-р ланд.арх.Веляна Найденова по покана на зам. кмета на община Младост връчи грамоти на студентите IV курс "Ландшафтна архитектура и ландшафтно проектиране" от УАСГ.
Събитието, както и заданието беше организирано от община Младост, а студентите правиха проекти за две училища в р-н Младост, посочени също от общината.
Бяха представени интересни идеи и модерни решения, показващи уменията и знанията на студентите.
Това беше първата публична защита на този випуск, като община Младост се беше погрижила за приятната обстановка и беше поканила официални гости от Столична община, от КАБ, от СЛА от УАСГ и от училищата.
Надяваме се най-добрите идеи да бъдат реализирани и пожелаваме още много успехи на студентите!

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...