Членство в ИФЛА

Международната федерация на ландшафтните архитекти (IFLA) е световна структура на професионалисти Ландшафтни архитекти, с членове от над 70 страни от всички континенти. IFLA представя професията Ландшафтна архитектура в правителствени и неправителствени организации, като ООН, ЮНЕСКО и др. IFLA е неполитическа, неправителствена и нестопанска демократична организация с цел:

1) да развива и да насърчава професията и дисциплината Ландшафтна архитектура, заедно със свързаните с нея изкуства и науки, по целия свят;
2) да установява постоянната роля на професията като инструмент на естетически постижения и социална промяна на общественото благо;
3) да допринася за запазване и идентифициране на сложния баланс на екологичните системи, от които зависи бъдещето на цивилизацията;
4) да установява високи стандарти за професионална дейност в проектирането и планирането на ландшафта, неговото управление, опазване и развитие;
5) да насърчава образователния и професионален международен обмен на знания, умения и опит.

Кой може да бъде член?

Национални Асоциации за Ландшафтна архитектура
Индивидуални ландшафтни архитекти
Дружества, свързани (сродни) с Ландшафтна архитектура

Ефективното членство на Съюза на Ландшафтните Архитекти в България (СЛА) като национална асоциация-член (Member Association) в IFLA § IFLA Europe е в сила от 1 януари, 2012г.

Критерий за членство

http://iflaonline.meepott.ee/wp-content/uploads/2014/03/Criteria-for-Mem...

Задължения на делегатите

Официален документ за членство на СЛА в IFLA § IFLA Europe

Източник: http://iflaonline.meepott.ee/about/membership/join-ifla-europe/

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...