КОНКУРС "ЛАНДШАФТЕН АРХИТЕКТ НА ГОДИНАТА 2021Г."

„Ландшафтен архитект на годината 2021”

Наградите са учредени от СЛА през 2019г. и се връчват ежегодно на официална церемония.

I . Критерии към участниците
1.Право на участие в конкурса имат само лица, които са български граждани и са дипломирани ландшафтни архитекти.
2.Проектите трябва да са творба (лично дело) на кандидатстващия ландшафтен архитект.
3.Всеки участник има право да участва с 1 проект.
4.Ако проектът е дело на екип от ландшафтни архитекти, кандидатстващият изрично да е посочен от останалите членове на колектива като водещ проектант.

II. Критерии за проектите
1.Проектите могат да бъдат без и с реализация.
2.За участие се допускат проекти, изготвени в рамките на последните 5 години, считано от датата на обявяване на конкурса.
3.С един и същи проект не може да се кандидатства две поредни години.
4.Обектите могат да бъдат:
*Обществени или частни обекти от всякакъв тип (паркове, градини, зелени зони към производствени, жилищни и обществени сгради, спортни, развлекателни и туристически комплекси, учебни или детски заведения, реконструкция и/или възстановяване на паметници на градинско – парковото изкуство, археологически обекти, рекултивация или консервация, зелени покриви (покривни градини), обекти свързани с транспортната инфраструктура, интериорен ландшафтен дизайн и др.)

III. Представяне на проектите
1.Конкурсът е явен и в заявлението за участие се вписват имената на участника.
2.Проектът трябва да има кратко и конкретно заглавие.
3.Към материалите се представя текст с кратко описание на проекта, както и обосновка на основните му достойнства ( със 175 думи или по-малко да се опише проекта и защо е достоен за награда).
4.Описание на проектното решение. С не повече от 1500 думи или по - малко да се опише местоположението, година на проектиране, година на реализация (ако е изграден), обхват и размер, проучването на обекта, етапи на проектиране, задание за проектиране, материали и методи за монтаж, въздействие върху околната среда, възникнали важни проблеми и др.
5.Изображения на графичните материали. Могат да бъдат изпратени минимум 5 и максимално 16 изображения. Те трябва да включват поне (1) ситуация. Таблата трябва да с размери 100 х 70см. и да бъдат в изпращани в цифров формат PDF с резолюция на образите мин. 200 dpi.

IV. Критерии
Журито ще оцени идейното решение; дизайна; устойчивостта и влиянието върху околната среда, климатична адаптация и устойчивост; обществена значимост; иновативност - използване на нови материали и решения; биологично разнообразие.
Концепция и дизайн – 0-10т.
Реализируемост – 0-5т.
Климатична адаптация и устойчивост – 0-10т.
Видово разнообразие – 0-10т.
Използвани материали – 0-5т.
Графично представяне – 0-5.

V.Срокове
15.02.2022 г. Начало на конкурса
05.03.2022г. Подаване на заявки за участие / Изпращане на имейл "Приложение 1","Приложение 2","Приложение 3"
25.03.2022 г. Срок за подаване на проекти за участие
15.02 - 24.03.2022г. Срок за задаване на въпроси
20.03 - 25.03.2022 г. Определяне на жури
28.03.2022 г Преглеждане на предадените проекти и препращане към членовете на журито .
28.03 - 05.04.2022 г. Журиране
09.04.2022г. Обявяване на резултатите
26.04.2022г. Церемония по награждаване

VI. Такса за участие
1.За членове на СЛА - безплатно
2.За всички останали 30лв.
Заплащане по банков път по сметка на СЪЮЗ НА ЛАНДШАФТНИТЕ АРХИТЕКТИ,
Банка ДСК ЕАД
IBAN: BG28STSA93000009023884
BIC: STSABGSF

VII. Контакти
Координатор л.арх. Симеон Георгиев 0898 483 325

Имейл: sla.konkurs@gmail.com

Призоваваме Ви да участвате, за да стимулираме добрите практики и показваме какво е призванието на нашата професия. Да изтъкваме това, че проектите и добре изградените и поддържани обекти на ландшафтната архитектура дават добавена стойност на имотите и правят средата по - красива, по- екологична и по -приятна за обитаване.

Участвайте, очакваме Вашите кандидатури!

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...