КОНКУРС "ЛАНДШАФТЕН АРХИТЕКТ НА ГОДИНАТА 2021Г." - КАТЕГОРИЯ СТУДЕНТИ

„Ландшафтен архитект на годината 2021 – категория студенти“

Условия за кандидатстване:
I. Критерии към участниците:
1. Право на участие в конкурса имат всички лица, които са с българско гражданство и имат студентски права за 2020 г.
2. Всеки участник има право да кандидатства с до 5 проекта и/или извънкласни дейности, конкурси, арт инсталации, макети и др. от следването си.
3. Ако проектът е съвместен с други студенти от същата или друга специалност, кандидатстващият трябва да посочи всички съавтори.

II. Критерии към проектите
1. За участие се допускат проектни материали, изготвени в рамките на обучението на студента по ландшафтна архитектура.
2. Проектните материали трябва да са авторски или съавторски на кандидатстващия студент.
3. Няма ограничение към тематиката на проектите и инсталациите, с които студентът участва.

III. Представяне на проектите
1. Конкурсът е явен - в заявлението за участие се вписват имената на участника/ците, учебното заведение и факултетния номер.
2. Проектните материали да бъдат представени под формата на албум с до 15 стр. в размер А3, ориентация landscape, както и в цифров формат PDF с резолюция на образите мин. 200 dpi.
3. По отношение на изображенията на графичните материали, могат да бъдат изпратени минимум 5 изображения. Проектите трябва да включват ситуация.
4. Към всеки проект да се представи текст с кратко описание на концепцията, проектното решение, както и обосновка на основните му достойнства с не повече от 1000 думи:
• местоположението, година на проектиране,
• обхват и размер, проучването на обекта, етапи на проектиране, задание за проектиране,
• материали и методи за монтаж (ако има нужда), възникнали важни проблеми и решението им и др.

V. Срокове
15.02.2022 г. Начало на конкурса
05.03.2022г. Подаване на заявки за участие /Изпращане на имейл "Приложение 1","Приложение 2","Приложение 3"
25.03.2022 г. Срок за подаване на проекти за участие
15.02 - 24.03.2022г. Срок за задаване на въпроси
20.03 - 25.03.2022 г. Определяне на жури
28.03.2022 г Преглеждане на предадените проекти и препращане към членовете на журито .
28.03 - 05.04.2022 г. Журиране
09.04.2022г. Обявяване на резултатите
26.04.2022г. Церемония по награждаване

VI. Контакти
Координатор л.арх. Симеон Малинов 0887 445 223

Имейл: sla.konkurs@gmail.com

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...