КОНКУРС "ЛАНДШАФТЕН АРХИТЕКТ НА ГОДИНАТА 2022Г." "РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ" - УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА!!!

„ЛАНДШАФТЕН АРХИТЕКТ НА ГОДИНАТА 2022”

Категория:
РЕАЛИЗИРАН ОБЕКТ

Наградите са учредени от СЛА през 2019г., а тази категория се
появява за първи път, спонсорирана е от АПДРБ и ще се връчи на
официалната церемония на 21.04.2023г.

I . Критерии към участниците
1.Право на участие в конкурса имат само лица, които са български
граждани и са дипломирани ландшафтни архитекти.
2.Изградените обекти трябва да са творба (лично дело) на
кандидатстващия ландшафтен архитект или екип от ландшафтни
архитекти.
3.Ако обектът е с обществен характер изрично да бъде упоменат
проектантът, независимо, че е различен от изпълнителя.

II. Критерии за обектите:
1.За участие се допускат обекти, реализирани в рамките на последните
5 години, считано от датата на обявяване на конкурса.
2.С един и същи обект може да се кандидатства само веднъж,
независимо от годината.
3.Обектите могат да бъдат:
*Обществени или частни обекти на Ландшафтната архитектура - за
Благоустрояване, паркоустрояване, паркови елементи и дизайн от
всякакъв тип (паркове, градини, зелени зони към производствени,
жилищни и обществени сгради, спортни, развлекателни и туристически
комплекси, учебни или детски заведения, реконструкция и/или
възстановяване на паметници на градинско – парковото изкуство,
археологически обекти, рекултивация или консервация, зелени покриви
(покривни градини), обекти свързани с транспортната инфраструктура,
интериорен ландшафтен дизайн и др.)

III. Представяне на материалите за участие в конкурса:
1.Конкурсът е явен и в заявлението за участие се вписват имената на
участника/участниците.
2.Обектът трябва да има кратко и конкретно заглавие.
3.Към материалите се представя текст с кратко описание на обекта,
както и обосновка на основните му достойнства ( със 175 думи или по-
малко да се опише обекта и защо е достоен за награда).
4.Описание на реализацията на обекта. С не повече от 1500 думи или
по - малко да се опише местоположението, година на реализация,
обхват и размер, проучването на обекта, материали и методи за
монтаж, въздействие върху околната среда, възникнали важни
проблеми и др.
5.Изображения на графичните материали и цветни снимки, даващи ясна
и достатъчна информация за обекта. Могат да бъдат изпратени
минимум 5 и максимално 16 изображения в т.ч. снимките. Те трябва да
включват ситуация или приложена схема, или идейно решение.

Таблата трябва да с размери 100 х 70см. и да бъдат в изпращани в
цифров формат PDF с резолюция на образите мин. 200 dpi.
Препоръчително е прилагане на видео заснемане за по - добро
илюстриране.

IV. Критерии за оценка и класиране
Журито ще оцени:
 изпълнението като качество, сложност; спазване на проекта
 Композиция и дизайн;
 биологично разнообразие и природосъобръзност ;
 аранжиране.
 вложени материали
 иновативни технологии на строителство
 екологосъобръзност

Композиция и дизайн – 0-10т.
Растително разнообразие – 0-5т.
Качество на вложените материали. – 0-10т.
Качество на изпълнение на обекта - 0-10 т.
Оригиналност на решението – 0-10т.

V.Срокове
15.03.2023 г. Начало на конкурса
07.04.2023г. Подаване на заявки за участие
10.04.2023 г. Срок за подаване на проекти за участие
15.03 - 07.04.2023г. Срок за задаване на въпроси
20.03 - 25.03.2023 г. Определяне на жури
12.04.2023 г Преглеждане на предадените проекти и препращане към членовете на журито .
13.04 - 17.04.2023 г. Журиране
17.04.2023г. Обявяване на резултатите
21.04.2023г. Церемония по награждаване

VI. Такса за участие
1.За членове на СЛА - безплатно
2.За всички останали 30лв.
Заплащане по банков път по сметка на СЪЮЗ НА ЛАНДШАФТНИТЕ АРХИТЕКТИ,
Банка ДСК ЕАД
IBAN: BG28STSA93000009023884
BIC: STSABGSF

VII. Контакти
Координатор л.арх. Симеон Георгиев 0898 483 325

Имейл: sla.konkurs@gmail.com

Призоваваме Ви да участвате, за да стимулираме добрите практики и показваме какво е призванието на нашата професия. Да изтъкваме това, че проектите и добре изградените и поддържани обекти на ландшафтната архитектура дават добавена стойност на имотите и правят средата по - красива, по- екологична и по -приятна за обитаване.

Участвайте, очакваме Вашите кандидатури!

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...