Ландшафтен архитект ИВАН УЗУНОВ

IN MEMORIAM

Ландшафтен архитект ИВАН УЗУНОВ
1953 - 2021

В началото на октомври 2021 г. ни напусна завинаги
Ландшафтен архитект ИВАН УЗУНОВ – един изключително широко скроен специалист и човек.
Създал и утвърдил успешен собствен бизнес в ландшафтната архитектура, обучил и помогнал на много млади колеги, професионално изцяло ангажиран с професията и неин непреклонен защитник! Човек с огромно сърце!
ИВАН УЗУНОВ е дългогодишен и много активен член на Съюза на ландшафтните архитекти. Винаги със свое стратегическо виждане и практическото осъществяване на ландшафтната архитектура. Съдействаше на СЛА с професионални идеи и логистична помощ. Добронамерено изразяваше мнението си, приятел и добър събеседник с по-възрастни и млади. Шегите и веселието бяха част от широтата на личността му.

С огромна тъга, уважение и любов поклон пред живота и светлата му памет!

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...