Събиране на членски внос 2020 г.

Напомняме Ви, че крайният срок за събиране на членския внос за 2020г. е до края на януари.

През февруари e необходимо да преведем чл. внос и пълен списък с членове на ИФЛА.

Припомняме, че за редовни членове вноската е 60лв., за нови - 70 лв., за пенсионери - 12 лв.

Моля, ако има промяна в данните ви да попълните нова членска карта и да я изпратите.

Може да заплатите сумата на място в териториалните клубове или в офиса на СЛА:

За София - Централен дом на архитекта, на ул. Кракра 11, на 14.01.(вторник), 21.01.(вторник) и 28.01.(вторник) от 18 ч.-19ч.

Ако желаете да спестите време , може да направите заплащане по банков път:

СЪЮЗ НА ЛАНДШАФТНИТЕ АРХИТЕКТИ,

Банка ДСК ЕАД

IBAN: BG28STSA93000009023884;

BIC: STSABGSF,

ОСНОВАНИЕ: Членски внос 2020 и вашето име

В случай, че сте платили преди датата на получаване на настоящото писмо, извините ни за причиненото Ви неудобство.

От миналата година е наложително да имаме вашето съгласие за работа с личните Ви данни.

Ноеобходимо е тези, които не са да попълнят и изпратят по ел. поща прикачената декларация.

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...