Печатни издания

Съюзът на ландшафтните архитекти подготвя и издава различни книги, сборници и брошури, чрез които популяризира ландшафтната архитектура и подпомага професионалната дейност на своите членове.

Европейска конвенция за ландшафта

Книгата проследява въвеждането на Европейската конвенция за ландшафта в България. Разпространена е в над 260 общини и в Министерствата имащи отношение към запазване, планиране, управление и поддържане на ландшафтите в страната. Представена и добре приета е на конференцията на министрите отговарящи за устройство на територията, към Съвета на Европа /CEMAT/.

Наръчник по предприемачество

Наръчник по предприемачество: как да стартираме бизнес?
Поставен още в заглавието, този въпрос намира своите отговори в поредицата материали, които очертават логичната последователност на действията при създаването и управлението на фирми за ландшафтна архитектура. Голям колектив от университетски учени-преподаватели адресират професионалните си знания, умения и научни постижения пред една различна аудитория - тази на предприемачите.

"Парковото изкуство" на доц. Владимир Щилиянов

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...