Професионално обучение

СЛА непрекъснато организира самостоятелно или съвместно с други организации семинари, лекции и обучения на професионални теми, като по този начин подпомага развитието на своите членове.

Семинар по проект за „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕБИТЕ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТ ЕКОЛОГИЯ И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА” по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

На 25 – 27 септември 2014 г. в ДКИ “Културен център “Двореца”, гр. Балчик се проведе семинар, свързан с актуализацията на учебните планове в съответствие с пазара на труда, на който бяха поканени преподаватели, студенти и представители на Съюза на ландшафтните архитекти.
Проектът е финансиран от структурния фонд на Министерство на образованието и Европейския социален фонд на Европейския съюз. Продължителността му е 18 месеца и трябва да приключи през 2015г.

Семинар "СТАНДАРТ В ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА НА ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ"

Уважаеми Колеги,
Ден преди официалното отпразнуване на 10 години СЛА, 13.06,2014год. от 10ч. в зала1 на САБ се проведе организираният от АК''Ж'' , СЛА И АПДРБ семинар (обучение) на тема:

СТАНДАРТ В ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА НА ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ

Семинар "Управление на чим - бъдещето на зелените площи"

Семинарът ще се проведе на 24 април 2014 година в Аулата на Лесотехническия универиситет, Учебно-лабораторен корпус. Началния час е 15:00. За да се организира участието и сертификатите на участниците е необходимо предварително потвърждение на присъствието на e-mail: info@organicsols.com или тел. 0892 410 946. Поканата може да изтеглите по-долу.

Страници

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...