Професионално обучение

СЛА непрекъснато организира самостоятелно или съвместно с други организации семинари, лекции и обучения на професионални теми, като по този начин подпомага развитието на своите членове.

Холандски дни на зеления град

На 21.11.2013 г. се проведе семинар на Холандското посолство "Холандски дни на зеления град". По покана на холандското посолство трима изтъкнати холандски експерти в областта представиха своите идеи и успешни проекти.

Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие

Осветлението като елемент на градската среда

Обучението беше проведено в сградата на САБ. Презентация на доц. Веляна Найденова беше на тема "Функционалното и декоративно осветление на откритите пространства".
Осветлението е една от най-характерните черти във визуалната култура на градовете. Задачите се решават на две равнища - функционално и художествено. В съвременния град осветени са множество елементи - рекламни пана, архитектурни и културни паметници, заведения, мостове, паркове, публични пространства - повече или по-малко художествено обмислени.

Страници

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...