История на ИФЛА

Международната Федерация на Ландшафтните Архитекти (IFLA, International Federation of Landscape Architects) е основана през 1948 г. в Кембридж, Англия от сър (Sir) Geoffrey Jellicoe (неин пръв президент). Тя е орган, представляващ първоначално ландшафтните архитекти от 15 държави (Европа и Северна Америка). Понастоящем IFLA представлява асоциации - членки от 69 страни, плюс 9 индивидуални членове. Основното предназначение на организацията е да координира дейността на асоциациите - членки, относно глобални въпроси, както и да гарантира просперитета на професията Ландшафтен Архитект, която извършва проектирането и управлението на околната среда.
Основни цели на Федерацията са:
◊ Развитие и утвърждаване на професията Ландшафтен Архитект, заедно със свързаните с нея изкуства и науки, в целия свят.
◊◊ Разбирането на Ландшафтната Архитектура като физически и културен феномен, ангажиран с наследството на околната среда и нейната екологична и социална устойчивост.
◊◊◊ Установяване на високи стандарти в професионалната дейност; проектирането на ландшафта, неговото управление, опазване и развитие.
Организацията осигурява ръководство и мрежи, поддържащи развитието на професията и нейното ефективно участие в реализацията на атрактивна, справедлива (разумна) и устойчива околна среда.
В структурата си IFLA включва четири региона на териториален принцип: IFLA Europe; IFLA Americas; IFLA Asia Pacific и IFLA Africa Mid East.
Европейската Федерация на Ландшафтните Архитекти (IFLA Europe) е европейското подразделение на Международната Федерация на Ландшафтните Архитекти (IFLA). Представители на дванадесет национални асоциации-членки на IFLA формират EFLA (European Foundation for Landscape Architecture) на 4 април, 1989г. с цел да се обръща по-специално внимание на Европейската паркова архитектура, образование и професионални въпроси. Първоначалните дванадесет от 1989г. са: Белгия, Дания, Франция, Федерална Република Германия, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Испания, Обединеното кралство (Великобритания), Ирландия и Гърция. Първоначално EFLA е наречена „Фондация”, с цел да се разграничи от IFLA. На Общо събрание на EFLA през юни, 2012 в Санкт Петербург (Русия) организацията гласува и прие името IFLA Europe. Основната причина за тази промяна е опростяване на организационната система на двете съществуващи организации EFLA & IFLA.
IFLA Europe има амбицията да се превърне във водеща организация в установяването, подкрепата и популяризирането на професията ландшафтна архитектура в Европа, да допринася за международната дискусия, да оформя и разпространява европейски инициативи, да улеснява обмена на информация, като в същото време насърчава постиженията в професионалната практика, образованието и научните изследвания, за културно богата, разнообразна и устойчива Европа. Една от основните цели на IFLA Europe, е да изравни и усъвършенства нивото на работа и образование по ландшафтна архитектура в страните от цяла Европа. IFLA Europe e член на ENQA7 (Европейска асоциация за осигуряване на качество във висшето образование). Тази връзка значително подпомага организацията в разработването и гарантиране на качеството на процедурите на IFLA Europe за оценка на образованието по ландшафтна архитектура. Комисия по Образованието (Education Committee) всяка година разглежда Списък на Признатите Училища/Университети (Schools Recognition Panel, SRP) и образователните програми, получили акредитация от IFLA Europe recognition / accreditation. IFLA Europe е един от 5-те основни партньори в програмата EU-TEACH за "прилагане на съответно европейско съдържание на преподаване в обучението по ландшафтна архитектура". Другите четирима партньори в програмата са университетите в Sheffield, Corvinius (Будапеща), Kassel и ECLAS.
От 2013г. IFLA Europe има подписан Договор за сътрудничество с ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools) за развитие на отношенията между двете организации, вследствие подписан Меморандум от 2007г.
IFLA Europe приема нови членове веднъж годишно. През ноември, 2011 година в Талин, Естония (на Общо събрание) беше разгледана, гласувана и приета кандидатурата на Съюза на Ландшафтните Архитекти в България за членство. За целта вицепрезидентът по професионална практика архитект и ландшафтен архотект Carlo Brushi няколко месеца по-рано разгледа и одобри необходимите документи.
С приемането на СЛА в IFLA Europe, съюзът автоматично става член и на IFLA - световно призната професионална организация.
Ефективното членство на Съюза на Ландшафтните Архитекти в България (СЛА) като асоциация-член (Member Association) в IFLA § IFLA Europe е в сила от 1 януари, 2012г.

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...