Осветлението като елемент на градската среда

Обучението беше проведено в сградата на САБ. Презентация на доц. Веляна Найденова беше на тема "Функционалното и декоративно осветление на откритите пространства".
Осветлението е една от най-характерните черти във визуалната култура на градовете. Задачите се решават на две равнища - функционално и художествено. В съвременния град осветени са множество елементи - рекламни пана, архитектурни и културни паметници, заведения, мостове, паркове, публични пространства - повече или по-малко художествено обмислени.

След презентацията представители на фирма "Габровски" представиха някой от най-новите продукти, които дават възможност за разнообразни естетически и функционално издържани решения при осветлението и дизайна на екстериорни пространства.

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...