„Ландшафтен архитект на годината 2020 – категория студенти“

Наградите са учредени от СЛА...

 

Съюзът на ландшафтните архитекти съвместно с асоциацията на производители на декоративна...

 

"Дните на архитектурата – София 2020“ се организират от Столична община, Съюз на архитектите в...

 

КОИ СА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪМПИНГ...

Конкурс за дизайн на визуална идентичност на СЛА

Във връзка с обявения конкурс за лого съобщаваме, че журито не успя да избере три проекта от предложените за лого на СЛА. Поради което, се взе решение да бъде удължен срокът на конкурса до 20.03.2014г., с което да се даде възможност за нови решения и преработка на съществуващите.
Необходимостта от конкурс се наложи от желанието на СЛА да актуализира (осъвремени) своето лого, което прилагаме за информация.

Класираните проекти в конкурса за ЦГЧ на София

Конкурс за дизайн на визуална идентичност

КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН НА ВИЗУАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ

Съюзът на Ландшафтните архитекти (СЛА), обявява конкурс за предложения за дизайн на визуална идентичност в два етапа:

1 етап - Разработване на лого и слоган

2 етап - Разработване на презентационни материали (официална бланка, карти, удостоверения, печати и визитки)

ЕТАП 1: РАЗРАБОТВАНЕ НА ЛОГО

Страници

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...