Семинар "СТАНДАРТ В ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА НА ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ"

Уважаеми Колеги,
Ден преди официалното отпразнуване на 10 години СЛА, 13.06,2014год. от 10ч. в зала1 на САБ се проведе организираният от АК''Ж'' , СЛА И АПДРБ семинар (обучение) на тема:

СТАНДАРТ В ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА НА ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ

В подготовката му се включиха утвърдени специалисти и производители на декоративни растения, членове на АПДРБ и научни работници от Лесотехническия Университет София. Стандартът е утвърден от Европейската асоциация на производителите на декоративни растения – ENA. Организирахме събитието с цел разясняване и запознаване с документа на всички заинтересовани по темата, колеги, общини, организации и фирми работещи в сферата. Бяха представени предимствата, които предлага използването на Стандарта, обмениха се мнения и препоръки за по-широкото му разпространение, ефективното му прилагане в практиката и подобряване на работната среда чрез установяване на единни правила в бранша.

Съпътстваща презентация на най-новите решения за паркове и обществени пространства на фирма ''РУД Лифтинг и Екуипмънт България'' ООД

Тема на презентацията:

Представяне на най-новите решения за паркове и обществени пространства:

Детски съоръжения – BerlinerSeilfabrik Германия;

Пейки и модулни системи за сядане – Erlau Германия;

Кошове за разделно събиране на отпадъци – Glasdon Англия.

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...