Семинар "Управление на чим - бъдещето на зелените площи"

Семинарът ще се проведе на 24 април 2014 година в Аулата на Лесотехническия универиситет, Учебно-лабораторен корпус. Началния час е 15:00. За да се организира участието и сертификатите на участниците е необходимо предварително потвърждение на присъствието на e-mail: info@organicsols.com или тел. 0892 410 946. Поканата може да изтеглите по-долу.

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...