Ще бъдат изложени проекти на първия дипломиран випуск студенти от УАСГ – специалност „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“ и дипломни проекти на студенти от ЛТУ – специалност ЛА.

Дата и час: 21 май 2023 г., неделя, в 18:00 ч.

Място: в ЦДА – ул. „Кракра“ 11, ет. 1, зала 1

Домакин и организатор:

Съюз на ландшафтните архитекти

Съорганизатори:

САБ, ЛТУ и УАСГ

Очакваме Ви!