Международна Федерация на Ландшафтните Архитекти - IFLA

IFLA е неполитическа, неправителствена и нестопанска демократична организация на професионалисти Ландшафтни архитекти.

Тя представя професията Ландшафтна архитектура в правителствени и неправителствени организации, като ООН, ЮНЕСКО и други.

Членове от

национални асоциации от

Африка, Северна и Южна Америка,

Европа, Азия и Средния Изток

MИСИЯ

IFLA насърчава професията Ландшафтна Архитектура в рамките на сътрудничество и партньорство на съюзнически изградена професионална среда, изисквайки най-високи стандарти на образование, обучение, изследователска дейност и професионална дейност и осигуряване на лидерство и настойничество във всички области.

ВИЗИЯ

IFLA е водещ международен орган за насърчаване на създаването на глобално устойчива и балансирана среда за живеене от ландшафтно-архитектурна гледна точка.

ЦЕЛИ

1. Да установява, затвърждава, развива и популяризира професията, дисциплината и обучението по Ландшафтна архитектура, съчетавайки с разнообразната гама от изкуства и науки на международно ниво.

2. Да установя, развива и насърчава най-високи стандарти на образование и професионална дейност, повлиявайки се от най-широка гама от ландшафтно-архитектура дейности (включително, но не ограничено до планиране, дизайн, екология, биоразнообразие, управление, поддръжка, култура, опазване и социална икономика) .

3. Да развива и насърчава международния обмен на знания, научни изследвания, придобиване на умения и опит по всички въпроси, свързани с ландшафтната архитектура във всички култури и общности.

Средства за постигане на целите на IFLA

Да насърчава и подкрепа създаването и развитието на нови и съществуващи национални и мулти-национални професионални асоциации на ландшафтни архитекти.

Да насърчава и подкрепя създаването на Региони, регионални групи и свързаните с тях съвети или събрания, както и специални групи по интереси.

Да позволява формирането на подходящи комитети и работни групи за целите на определени задачи и в съответствие с предварително определени стратегии и планове.

Да насърчава и подпомага създаването, изграждането и развитието на образователни възможности по ландшафтна архитектура, стандарти и научни изследвания в световен мащаб.

Да насърчава и подкрепя всички нива на управление, за да се установи и да се подобри законодателството, свързано с професията ландшафтна архитектура.

Да работи съвместно и да си сътрудничи със съответните международни организации и професионални групи за развитието на професията.

Да насърчава и подкрепя публикуването и разпространението на изследователска информация, отнасяща се до развитието и прогреса на професията.

Да направи необходимите постъпки пред правителствени, неправителствени, национални и международни агенции, в подкрепа и от името на съществуващите и потенциални национални асоциации.

Да поддържа и домакинства конгреси, конференции и други значителни срещи.

Да насърчава и подкрепя всяко друго действие, което ще бъде от полза на професията ландшафтна архитектура по подходящ начин в целия свят.

История

Разгледайте с навигационните елементи

Година на основаване

Международната Федерация на Ландшафтните Архитекти (IFLA, International Federation of Landscape Architects) е основана през 1948 г. в Кембридж, Англия от сър Geoffrey Jellicoe – неин пръв президент.

Основатели

Сред основателите са ландшафтни архитекти от 15 държави от Европа и Северна Америка.

Седалище на управление

От 1978г. досега седалището на управление е във Версай, Франция.

Регионални организации

В структурата на IFLA се включват следните регионални организации

IFLA Africa
IFLA Europe
IFLA Mid-East
IFLA Americas
IFLA Asia-Pacific

Разгледайте с навигационните елементи

Година на основаване

На 4 април 1989г. се основава Европейската Федерация на Ландшафтните Архитекти (IFLA Europe) като европейско подразделение на Международната Федерация IFLA.

Основатели

Представители на 12 национални асоциации-членки на IFLA формират 1989г. EFLA (European Foundation for Landscape Architecture):

Белгия, Дания, Франция, Федерална Република Германия, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Испания, Обединеното кралство (Великобритания), Ирландия и Гърция.

От EFLA в IFLA Europe

През юни 2012г. в Санкт Петербург (Русия) организацията гласува и приема името IFLA Europe с цел опростяване на организационната система на EFLA & IFLA.

Седалище на управление

Към момента седалището на управление IFLA Europe е във Брюксел, Белгия.

Цел на основаването

Да се обръща по-специално внимание на
европейската паркова архитектура,
образование и професионални въпроси.

IFLA Европа

Амбициите на IFLA Европа

  • Да се превърне във водеща организация в установяването, подкрепата и популяризирането на професията ландшафтна архитектура в Европа
  • Да допринася за международната дискусия
  • Да оформя и разпространява европейски инициативи
  • Да улеснява обмена на информация
  • Да насърчава постиженията в професионалната практика, образованието и научните изследвания за културно богата, разнообразна и устойчива Европа

Член на ENQA7 - Европейска асоциация за осигуряване на качество във висшето образование

Тази връзка значително подпомага организацията в разработването и гарантиране на качеството на процедурите на IFLA Europe за оценка на образованието по ландшафтна архитектура.

Партньор в програмата EU-TEACH

IFLA Europe е един от 5-те основни партньори в програмата EU-TEACH за „прилагане на съответно европейско съдържание на преподаване в обучението по ландшафтна архитектура“.

Другите четирима партньори в програмата са университетите в Sheffield, Corvinius (Будапеща), Kassel и ECLAS.

Основна цел на IFLA Европа

Да изравни и усъвършенства нивото на работа и образование по ландшафтна архитектура в страните от цяла Европа.

СЛА и IFLA Европа

Година на приемане в IFLA Европа

През ноември 2011г. в Талин, Естония на Общо събрание беше разгледана, гласувана и приета кандидатурата на Съюза на Ландшафтните Архитекти в България за членство.

За целта вицепрезидентът по професионална практика архитект и ландшафтен архотект Carlo Brushi няколко месеца по-рано разгледа и одобри необходимите документи.

Членство и в световната организация

С приемането на СЛА в IFLA Europe, съюзът автоматично става член и на IFLA – световно призната професионална организация.

Ефективно членство

Ефективното членство на Съюза на Ландшафтните Архитекти в България (СЛА) като член (Member Association) в IFLA и IFLA Europe е в сила от 1 януари, 2012г.

Полезни връзки

Адрес

София, ул.Кракра №11
Офис "Съюз на Ландшафтните Архитекти " - СЛА

Имейл

office@ula-bg.com