Свържете се с нас

Пишете ни

2 + 11 =

Адрес

София, ул.Кракра №11
Офис „Съюз на ландшафтните архитекти “ – СЛА

Имейл:

Контакти

Управителен съвет

Председател
доц. д-р ланд. арх. Веляна Найденова
гр. София
(+359) 888 736 625
veliana.naidenova@ula-bg.com

IFLA Координатор

доц. д-р Катинка Михова
гр. София
(+359) 899 787 646
katinka.mihova@ula-bg.com

Зам. председател
ланд. арх. Димитър Николов
гр. Стара Загора
(+359) 888 920 208
dimitar.nikolov@ula-bg.com

Касиер

ланд. арх. Симеон Георгиев
гр. София
(+359)898 483 325
simeon.georgiev@ula-bg.com

Членове

проф. д-р ланд. арх. Анелия Пенчева
гр. София
(+359) 888 219 943
anelia.pencheva@ula-bg.com

ланд. арх. Амада Колчева
гр. Пловдив
(+359) 899 14 36 76
amada.kolcheva@ula-bg.com

ланд. арх. Веселина Калайкова
гр. София
(+359) 887 104 272
veselina.kalaikova@ula-bg.com

ланд. арх. Корнелия Матрова
гр. Стара Загора
(+359) 888 963 860
kornelia.matrova@ula-bg.com

ланд. арх. Веселин Василев
гр. Шумен
(+359) 899 271 086
veselin.vasilev@ula-bg.com

ланд. арх. Виктория Ружева
гр. Бургас
(+359) 887 634 778
viktoria.rujeva@ula-bg.com

ланд. арх. Владимир Маринов
гр. Пловдив
(+359) 888 608 027
vladimir.marinov@ula-bg.com

ланд.арх. Стояна Кириш
гр. Варна
(+359) 886 005 100
stoyana.kirish@ula-bg.com

д-р. ланд. арх. Десислава Данчева
гр. София
(+359) 888 815 295
desislava.dancheva@ula-bg.com

ланд. арх. Мария Станкова
гр. Русе
(+359) 896 463 766
maria.stankova@ula-bg.com

ланд. арх. Лилия Язова
гр. София
(+359) 886 166 501
liliya.yazova@ula-bg.com

Полезни връзки

Адрес

София, ул.Кракра №11
Офис "Съюз на Ландшафтните Архитекти " - СЛА

Имейл

office@ula-bg.com