Печатни издания

През годините Съюзът на Ландшафтните Архитекти публикува разнообразни книги, сборници и брошури с цел да разпространява познанията по ландшафтна архитектура и да подкрепя професионалната работа на своите членове.

За нас е радост, че имахме възможност да издаваме списание „Ландшафтна Архитектура“ от 2005 до 2012 година. Надяваме се отново да има възможност за публикуването на списанието с цел да се предоставя ценна информация и насоки за общността и обществото.

 

Полезни връзки

Адрес

София, ул.Кракра №11
Офис "Съюз на Ландшафтните Архитекти " - СЛА

Имейл

office@ula-bg.com