Тържествено начало на новата 2021/2022 академична година в ЛТУ

Тържествено начало на новата 2021/2022 академична година в ЛТУ

На 27 септември 2021г., в двора на университета под топлите лъчи на есенното слънце, тържествено беше открита новата академична година в Лесотехническия университет. Присъстваха академичното ръководство, деканите на факултетите, преподаватели, гости, вълнуващи се...