На 27 септември 2021г., в двора на университета под топлите лъчи на есенното слънце, тържествено беше открита новата академична година в Лесотехническия университет. Присъстваха академичното ръководство, деканите на факултетите, преподаватели, гости, вълнуващи се студенти и техните родители.

Гости бяха: проф. д-р Христо Бозуков – Министър на земеделието, храните и горите, г-н Петко Горанов – Кмет на район „Студентски”, инж. д-р Александър Дунчев – Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, проф. д-р Виолета Божанова – зам.-председател на Селскостопанска академия, д-р Димитър Яновски – Председател на Областна колегия в София на Българския ветеринарен съюз, г-н Васил Василев – Председател на Управителния съвет на Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“.

Тържественото откриване на академичната година започна с приветствено слово на ректора чл.-кор. проф. д. н. Иван Илиев. От името на академичното ръководство той поздрави всички над 600 първокурсници за избора им да бъдат студенти в Лесотехническия университет.

В своето слово проф. Илиев отбеляза: „Първият учебен ден е един от най-вълнуващите моменти в живота на цялата академична общност, защото чрез своите възпитаници ЛТУ остава винаги млад и всяка есен се зарежда с вдъхновението, дързостта и порива, черпи, съхранява и завещава частица от ентусиазма и оптимизма си.“

Проф. Илиев припомни, че Лесотехническия университет работи изключително успешно вече 96 години. Тази достойна възраст е доказателство за устойчивостта и създадените от висшето училище традиции във висшето образование в областта на природните и инженерните науки. Международното признание и успешната работа по редица научни проекти показват, че това е една образователна институция, която следва развитието и новите научни тенденции в света.

Ректорът на университета проф. д. н. Иван Илиев връчи символичния ключ и студентската книжка на студентката от I курс специалност „Ландшафтна архитектура “ Михаела Йорданова.
Приветствия и поздравителни адреси отправиха всички гости на тържеството, като проф. д-р Христо Бозуков подчерта, че бъдещето е в ръцете на образованите хора, които с модерното си мислене ще могат да прилагат най-новите европейски практики в своята работа за просперитета на България. По думите му, Лесотехническият университет продължава да отстоява престижния си авторитет през годините с високия професионализъм на преподавателския състав. Той посочи, че доказателство за това е подготовката на отлични специалистите в горския сектор, ветеринарната медицина, ладшафтната архитектура, екологията, агрономството и стопанското управление.

Своите благопожелания и поздравителни адреси, по случай началото на новата академична година в Лесотехническия университет изпратиха: г-н Румен Радев – Президент на Република България, г-н Стефан Янев – Министър-председател на Република България, проф. дфн Анастас Герджиков – Ректор на СУ ”Св. Климент Охридски” и Председател на Съвета на ректорите, г-н Даниел Парушев – Председател на Националното представителство на студентските съвети.