Условия за кандидатстване:

I. Критерии към участниците:

1. Право на участие в конкурса имат всички лица, които са с българско гражданство и имат студентски права за 2022 г.
2. Всеки участник има право да кандидатства с до 5 проекта и/или извънкласни дейности, конкурси, арт инсталации, макети и др. от следването си.
3. Ако проектът е съвместен с други студенти от същата или друга специалност, кандидатстващият трябва да посочи всички съавтори.

II. Критерии към проектите

1. За участие се допускат проектни материали, изготвени в рамките на обучението на студента по ландшафтна архитектура.
2. Проектните материали трябва да са авторски или съавторски на кандидатстващия студент.
3. Няма ограничение към тематиката на проектите и инсталациите, с които студентът участва.

III. Представяне на проектите

1. Конкурсът е явен – в заявлението за участие се вписват имената на участника/ците, учебното заведение и факултетния номер.
2. Проектните материали да бъдат представени под формата на албум с до 15 стр. в размер А3, ориентация landscape, както и в цифров формат PDF с резолюция на образите мин. 200 dpi.
3. По отношение на изображенията на графичните материали, могат да бъдат изпратени минимум 5 изображения. Проектите трябва да включват ситуация.
4. Към всеки проект да се представи текст с кратко описание на концепцията, проектното решение, както и обосновка на основните му достойнства с не повече от 1000 думи:
• местоположението, година на проектиране,
• обхват и размер, проучването на обекта, етапи на проектиране, задание за проектиране,
• материали и методи за монтаж (ако има нужда), възникнали важни проблеми и решението им и др.

V. Срокове

15.03.2023 г. Начало на конкурса
07.04.2023г. Подаване на заявки за участие
10.04.2023 г. Срок за подаване на проекти за участие
15.03 – 07.04.2023г. Срок за задаване на въпроси
20.03 – 25.03.2023 г. Определяне на жури
12.04.2023 г Преглеждане на предадените проекти и препращане към членовете на журито .
13.04 – 17.04.2023 г. Журиране
17.04.2023г. Обявяване на резултатите
21.04.2023г. Церемония по награждаване

VI. Контакти

Координатор л.арх. Симеон Георгиев 0898 483 325

Имейл: sla.konkurs@gmail.com

VII.Документи за участие

Приложение_1

Приложение_2

Приложение_3