За поредна година се организира ежегодния национален конкурс:
„ЛАНДШАФТЕН АРХИТЕКТ НА ГОДИНАТА 2023“ – Категория СТУДЕНТИ

Крайни срокове:
15 Март 2024г. – Регистрация
31 Март 2024г. – Предаване на проектите
15 Април 2024г. – Обявявне на резултатите

Награждаването ще бъде на официална церемония на 26 Април, 2024г в ЦДА, ул. Кракра 11 от 19.00ч.

Условия за участие и предаване на проектите са както следва:

I. Критерии към участниците:

1. Право на участие в конкурса имат всички лица, които са с българско гражданство и имат студентски права за 2023 г.
2. Всеки участник има право да кандидатства с до 5 проекта и/или извънкласни дейности, конкурси, арт инсталации, макети и др. от следването си.
3. Ако проектът е съвместен с други студенти от същата или друга специалност, кандидатстващият трябва да посочи всички съавтори.

II. Критерии към проектите

1. За участие се допускат проектни материали, изготвени в рамките на обучението на студента по ландшафтна архитектура.
2. Проектните материали трябва да са авторски или съавторски на кандидатстващия студент.
3. Няма ограничение към тематиката на проектите и инсталациите, с които студентът участва.

III. Представяне на проектите

1. Конкурсът е явен – в заявлението за участие се вписват имената на участника/ците, учебното заведение и факултетния номер.
2. Проектните материали да бъдат представени под формата на албум с до 15 стр. в размер А3, ориентация landscape, както и в цифров формат PDF с резолюция на образите мин. 200 dpi.
3. По отношение на изображенията на графичните материали, могат да бъдат изпратени минимум 5 изображения. Проектите трябва да включват ситуация.
4. Към всеки проект да се представи текст с кратко описание на концепцията, проектното решение, както и обосновка на основните му достойнства с не повече от 1000 думи:
• местоположението, година на проектиране,
• обхват и размер, проучването на обекта, етапи на проектиране, задание за проектиране,
• материали и методи за монтаж (ако има нужда), възникнали важни проблеми и решението им и др.

IV. Срокове

15 Март 2024г. – Регистрация
31 Март 2024г. – Предаване на проектите
15 Април 2024г. – Обявявне на резултатите
26.Април 2024г. Церемония по награждаване

V. Контакти

Координатор л.арх. Симеон Георгиев 0898 483 325

Имейл: sla.konkurs@gmail.com

VI.Документи за участие

Приложение 1_1

Приложение 2_1

Приложение 3_1